spitalul orasenesc harsova
Lucrari de interventie privind cresterea eficientei energetice a spitalului orasenesc Harsova

Unitatea Administrativ Teritoriala, Orașul Hârșova, județul Constanța, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SPITALULUI ORĂȘENESC HÂRȘOVA, JUDEȚUL CONSTANȚA”, COD SMIS 115973, finanțat prinPROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 3207/16.10.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management,și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar. Valoarea totală a proiectului este de 8.365.750,92 lei, din care 7.275.106,78 lei reprezintă co-finanțarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat al României, 148.471,58 lei, co-finanțarea de la Bugetul Local al Orașului Hârșova și 942.172,56 lei, cheltuieli neeligibile. Obiectivul general al proiectului vizează reducerea consumurilor de energie și al emisiilor de carbon la nivelul clădirilor publice din patrimoniul Unității Administrativ Teritoriale, Orașul Hârșova, Județul Constanța.Investiția presupuneeficientizarea energetică a clădirilorSpital + Pavilion, Policlinică și Centrală termică, în care își desfașoară activitatea instituția de sănătate publică, Spitalul Orășenesc Hârșova. Principalele lucrări de intervenții la cele 3 clădiri se descriu generic, astfel:1) Lucrări de reabilitaretermică a anvelopei clădirilor, parte opacă și parte vitrată; 2) Reabilitare sistem de încălzire și furnizare apă caldă de consum; 3) Reabilitare instalație de iluminat și înlocuire corpuri de iluminat existente incandescente și fluorescente cu corpuri noi -tehnologie LED;4) Reparații și refaceri la interior;5) Înlocuire instalație de distribuție apa rece;6) Reabilitare și modernizare instalație electrică;7) Crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități: rampă de acces, platformă mobilă oblică pentru acces între etaje, amenajare grupuri sanitare speciale;Perioada de implementare a proiectului este de 54 luni ( 01.04.2017-30.09.2021).

Dotarea infrastructurii ambulatoriului spitalului orasenesc Harsova

Valoarea totală a proiectului a fost de 8.365.750,92 lei, din care valoarea eligibilă a fost de 7.423.578,36 lei. Din această sumă avem 85% - contribuţie FEDER - 6.310.041,60 lei, 13% - contribuţie buget naţional - 965.065,18 lei, 2 % - contribuţie UAT oraş Hîrșova - 148.471,58 lei.Astfel, în cadrul proiectului sunt vizate cele trei clădiri ale spitalului, incluzând următoarelele lucrări:

1. Corp spital + pavilion spital

-Izolarea termică a părţii opace a faţadelor prin placarea pereţilor exteriori, la partea superioară a acestora

-Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel

-Lucrări de modernizare a instalaţiilor termice, sanitare şi de iluminat

-Reparaţii ale trotuarelor din jurul clădirii

-Reparaţii ale sistemului de colectare a apelor pluviale, burlane şi jgheaburi

-se suplimentează sistemul de panouri solare existent alcătuit din 10 captatoare solare termice cu încă 24 captatoare solare termice, pentru apă caldă de consum,

2. Corp policlinică

-Izolarea termică a părtii opace a faţadelor prin placarea pereţilor exteriori, la partea superioară a acestora

-Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel

-Lucrări de modernizare a instalaţiilor termice, sanitare şi de iluminat

-Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă

-Reparaţii ale trotuarelor din jurul clădirii

-Reparaţii ale sistemului de colectare a apelor pluviale, burlane şi jgheaburi

-se suplimentează sistemul de panouri solare existent alcătuit din 3 captatoare solare termice cu încă 6 captatoare solare termice, pentru apă caldă de consum,

3. Corp centrala termică:

-Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel

-Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă

-Izolarea termică a părţii opace a faţadelor prin placarea pereţilor exteriori, la partea superioară a acestora

-se montează şi se instalează centrala termică pe biomasă-peleţi care are aport la încălzirea clădirii analizate.

Echipamente medicale noi!


Primăria oraşului Hîrşova a mai lansat o licitaţie pentru „Dotarea infrastructurii ambulatoriului Spitalului Orăsenesc Hîrşova”. Valoarea estimată a contractului este de 4.694.372,5 lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 16 noiembrie 2018. Este vorba de achiziţia de echipamente medicale pentru majoritatea secţiilor din spital, cât şi mobilier medical, pentru a-l înlocui pe cel vechi şi degradat.

Infiintarea unui heliport in incinta spitalului orasenesc Harsova

Infiintarea si darea in folosinta a unui heliport, ca va facilita transportul aerian, ultra rapid, al bolnavilor care au nevoie urgenta de interventie medicala.