spitalul orasenesc harsova
Istoricul spitalului

Spitalul Orăşenesc Hârşova este un spital orăşenesc, încadrat în categoria IV de competenţă, având în componenţa sa 64 paturi pentru spitalizare continuă şi 22 paturi pentru spitalizarea de zi (5 paturi pentru însoţitori - pediatrie).
Spitalul a funcţionat începând de la data de 2 august 1898 ca spital comunal şi era compus dintr-un medic (al oraşului), un subchirurg intendent şi 6 oameni de serviciu. În cursul lunii august 1898, în acest spital au fost trataţi 31 bolnavi, iar la consultaţii gratuite s-au prezentat 218 persoane.

Trebuie menţionat numele doctorului George Bârsănescu, născut în anul 1873 la Brăila, doctor în medicină (Universitatea din Bucureşti). În 1902, acesta era medic locotenent stagiar la Divizia de mare. Îmbarcat pe Bricul Mircea, la 27 ianuarie 1903 a fost înaintat la gradul de medic-căpitan-doctor. La 15 februarie 1903 era medic al spitalului din oraşul Hârşova, apoi medic secundar al spitalului din Constanţa .
Înainte de război a existat un singur medic şi 3 sanitari cu pregătire medicală care deserveau cei 3665 locuitori ai oraşului, spitalul având 45 paturi. În anul 1967, asistenţa sanitară în oraşul Hârşova era asigurată de un spital care deţinea 165 paturi, având angajaţi 16 medici şi alte 37 persoane cu pregătire medicală.
Spitalul în forma actuală a fost infiinţat la 28 iunie 1973 prin Hotărârea Consiliului Popular al oraşului Hârşova nr. 230/1973, oraşul fiind situat în partea de NV a judeţului Constanţa, la graniţa cu judeţele Ialomiţa, Brăila şi Tulcea, la 85 km de municipiul Constanţa şi 60 km de municipiul Slobozia.

Spitalul Orăşenesc Hârşova este o unitate sanitară cu paturi de utilitate publică, asigurând starea de sănătate a populaţiei, conform competenţelor stabilite de Ministerul Sănătăţii, aflându-se într-o zonă uşor accesibilă, străbătută de drumul european E60 Brest (Bretagne, Franţa) - Constanţa, în vecinătatea “Autostrăzii Soarelui” (A2 - Bucureşti-Constanţa). Cel mai apropiat tronson de cale ferată se află la circa 40 km distanţă, în oraşul Ţăndărei (Ialomiţa).
Astăzi, Spitalul Orăşenesc Hârşova reprezintă o instituţie publică subordonată administraţiei publice locale şi asigură asistenţă medicală completă de specialitate, preventivă, curativă şi de recuperare pentru bolnavii internaţi în regim de spitalizare de zi, spitalizare continuă în sistem DRG şi pentru pacienţii care se prezintă la cabinetele din ambulatoriul integrat al spitalului şi beneficiază de consultaţii de specialitate.

Spitalul Orăşenesc Hârşova acoperă o zonă de aproximativ 2.500km2, deservind circa 40.000 oameni.

Ultima structură organizatorică a spitalului a fost aprobată de Ministerul Sănătăţii la 07.01.2016, prin adresa nr. XI/A74117.81560/ACP/79 şi cuprinde structurarea pe compartimente:

Compartiment Numar Paturi
Medicina interna 15
Obstetrica ginecologie

din care Neonatologie
10
2
Neurologie 10
Chirurgie generala 10
Pediatrie 15
ATI 4
TOTAL 64
Insotitori 5
Spitalizare de zi 22

De asemenea, spitalul mai are în componenţă: Farmacie, Bloc operator, Sterilizare, Unitate de Transfuzii Sanguine (UTS), Laborator pentru analize medicale, Laborator de radiologie şi imagistică medicală, Dispensar TBC, Compartiment de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale (CPIAAM).

Ambulatoriul integrat al spitalului are cabinete în specialităţile: Chirurgie generală, Ortopedie-traumatologie, Medicină internă, Cardiologie, Obstetrică-ginecologie, Pediatrie, ORL, Urologie, Neurologie, Oftalmologie.
Asistenţa medicală de urgenţă este asigurată prin Camera de gardă având două linii de gardă, una permanentă în specialităţi medicale şi una la domiciliu în specialităţi medico-chirurgicale.

Din structura organizatorică fac parte şi compartimentele în care funcţionează personalul TESA (financiar-contabil, tehnic-administrativ, bloc alimentar şi dietetică, juridic, DPO, RUNOS, personal deservire - pază, muncitori-meserii, evaluare, statistică medicală şi informatică, Structura de Management al Calităţii)


MISIUNEA, VIZIUNEA ŞI VALORILE SPITALULUI


MISIUNEA SPITALULUI

Oferirea unor servicii medicale de calitate şi asigurarea celor mai bune ingrijiri pacienţilor din zona geografică arondată.

VIZIUNEA ECHIPEI MANAGERIALE

Conformarea spitalului la standarde internaţionale, prin:
- garantarea calităţii actului medical;
- implementarea metodelor inovatoare de investigaţii, diagnostic şi tratament;
- respectarea drepturilor pacienţilor;
- dezvoltarea continuuă a competenţelor profesionale ale personalului;
- achiziţionarea de echipamente medicale performante, de ultimă generaţie;
- implementarea unui sistem informatic eficient şi eficace;
- întărirea spiritului de echipă şi a colaborării între participanţii la îngrijiri.

VALORI COMUNE

- liberul acces al pacienţilor la serviciile medicale oferite de spital;
- respectarea prevederilor general acceptate privind nediscriminarea între pacienţi, respectarea demnităţii umane, a principiilor eticii şi deontologiei medicale, grija faţă de sănătatea pacientului;
- promovarea eficienţei şi eficacităţii în activitate prin evaluarea calităţii;
- implementarea şi monitorizarea unor standarde de dezvoltare instituţională, optimizarea procesului decizional, eficacitatea utilizării fondurilor.

RESURSELE FINANCIARE

Sursele pentru furnizarea fondurilor băneşti necesare funcţionării spitalului provin din:
- contractul incheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Constanţa pentru serviciile medicale furnizate;
- subvenţii la Bugetul de Stat pentru acţiuni de sănătate şi programe naţionale;
- subvenţii de la Bugetul Local pentru bunuri, servicii şi cheltuieli de capital;
- alte venituri (chirii, consultaţii cu plată, sponsorizări, etc.).