spitalul orasenesc harsova
Hotarari ale Comitetului Director

Avizarea tarifelor serviciilor medicale necontractate
Hotararea nr. 20 / 12.12.2018
Avizarea proiectului de modificare a organigramei si statului de functii
Hotararea nr. 21 / 12.12.2018
Avizarea proiectului de modificare a bugetului de venituri si cheltuieli
Hotararea nr. 22 / 12.12.2018
Acordarea unui spor de 15% din salariul de baza
Hotararea nr. 14 / 25.09.2018
Achizitionarea hranei pregatite in blocul alimentar
Hotararea nr. 15 / 25.09.2018
Acordarea unui spor de 5%, respectiv 100%
Hotararea nr. 16 / 25.09.2018
Regulament asistenti medicali bloc operator
Hotararea nr. 17 / 05.12.2018
Acordarea unui spor de 5%, respectiv 100%
Hotararea nr. 18 / 05.12.2018
Modificarea structurii spitalului
Hotararea nr. 13 / 21.08.2018
Transformarea liniei de garda chirurgicala la domiciliu, in garda chirurgicala in spital
Hotararea nr. 12 / 21.08.2018
Acrodarea cotei de 5%, Septembrie 2018
Hotararea nr. 11 / 21.08.2018
Operarea retinerilor salariale Iunie si August 2018
Hotararea nr. 10 / 21.08.2018
Acordarea sporurilor pentru conditii
Hotararea nr. 9 / 22.05.2018
Aprobarea noilor preturi pentru investigatii paraclinice
Hotararea nr. 8 / 22.05.2018
Transformarea camerei de garda in compartiment primiri urgente
Hotararea nr. 7 / 08.05.2018
Acordarea sporurilor pentru conditii periculoase, vatamatoare, deosebite sau grele
Hotararea nr. 6 /08.05.2018, pagina 2
Acordarea sporurilor pentru conditii periculoase, vatamatoare, deosebite sau grele
Hotararea nr. 6 /08.05.2018, pagina 1
Avizarea pentru plati a excedentului bugetar
Hotararea nr. 5 / 04.05.2018
Plata muncii in conditii de noapte
Hotararea nr. 4 / 04.05.2018
Acord de principiu pentru compensarea orelor suplimentare
Hotararea nr. 3 / 25.04.2018
Organizarea concursurilor
Hotararea nr. 2 / 25.04.2018
Aplicarea sporurilor maximale
Hotararea nr. 1 / 11.04.2018
Hotarari ale Consiliului de Administratie

HCA privind lista de preturi a hranei pentru pacienti
HCA privind lista de preturi a hranei pentru pacienti
Cabinet explorari functionale si cabinet chirurgie generala
Liste de preturi
Avizarea modificarii statului de functii
Hotararea nr. 3 / 23.01.2019
Avizarea bugetului de venituri si cheltuieli
Hotararea nr. 2 / 23.01.2019
Aprobarea listei de preturi pentru serviciile medicale din ambulatoriul integrat
Hotararea nr. 1 / 23.01.2019
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
Hotararea nr. 1 / 31.01.2018
Stabilirea avizarilor pentru ROF si ROI
Hotararea nr. 2 / 31.01.2018
Stabilirea datei de incepere a concursului pentru manager
Hotararea nr. 3 / 31.01.2018
Avizarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli
Hotararea nr. 4 / 14.02.2018
Avizarea statului de functii pe anul 2018
Hotararea nr. 5 / 14.02.2018
Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului de Administratie, pentru 6 luni
Hotararea nr. 6 / 16.04.2018
Avizarea bugetului de venituri si cheltuilei
Hotararea nr. 7 / 16.04.2018
Avizarea concursurilor
Hotararea nr. 8 / 16.04.2018
Aprobarea externalizarii serviciului de paza
Hotararea nr. 9 / 30.05.2018
Avizarea repartizarii excedentului bugetar din anul 2017
Hotararea nr. 10 / 30.05.2018
Aprobarea aderarii unitatii sanitare la asociatia Transpoco
Hotararea nr. 11 / 30.05.2018
Aprobarea participarii FRO ca membru fondator
Hotararea biroului federal nr. 1 / 30.03.2018
Avizarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli
Hotararea nr. 12 / 20.06.2018
Anularea hotararii nr 9 din 30.05.2018
Hotararea nr. 13 / 20.06.2018
Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli
Hotararea nr. 14 / 07.08.2018
Avizarea organigramei
Hotararea nr. 15 / 13.08.2018
Avizarea statului de functii
Hotararea nr. 16 / 13.08.2018
Avizarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli
Hotararea nr. 17 / 12.09.2018
Transformarea liniei de garda chirurgicala
Hotararea nr. 18 / 18.10.2018
Avizarea modificarilor aduse statului de functii
Hotararea nr. 19 / 18.10.2018
Avizarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli
Hotararea nr. 20 / 18.10.20108
Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului de Administratie, pentru 6 luni
Hotararea nr. 21 / 20.11.2018
Avizarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli
Hotararea nr. 22 / 20.11.2018
Avizarea modificarii organigramei si statului de functii
Hotararea nr. 23 / 13.12.2018
Aprobarea tarifelor serviciilor medicale necontractate cu CNAS
Hotararea nr. 24 / 13.12.2018
Tarife medicale oftalmologie, ORL si Ginecologie
Lista tarife
Tarife servicii medicale Camera de Garda
Lista tarife
Lista investigatilor paraclinice din radiologie
Anexa 3
Avizarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli
Hotararea nr. 25 / 13.12.2018
Bugetul de venituri si cheltuieli
prima sectiune
Bugetul de venituri si cheltuieli
sectiunea a doua
Bugetul de venituri si cheltuieli
ultima sectiune
Raport privind aprobarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli la 12.12.2018
Raport buget