spitalul orasenesc harsova
Regulament de comportare vizitatori

Ghid

Ghid
Regulament prevenire IAAM

Acorduri, consimtaminte

04.05.2021
Informare pacient cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
04.05.2021
Decizia de retragere a acordului pacientului privind accesul altei persoane la datele cu caracter confidenţial privind starea sa de sănătate
04.05.2021
Decizia pacientului de a nu permite accesul altei persoane la datele cu caracter confidenţial privind starea sa de sănătate
04.05.2021
Decizia pacientului de a nu fi informat / Decizia de a nu fi informat pacientul
04.05.2021
Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale
04.05.2021
Declarație privind comunicarea documentelor medicale personale
04.05.2021
Solicitare privind comunicarea documentelor medicale personale
04.05.2021
Acordul pacientului/reprezentantului legal privind participarea la învățământul medical şi cercetarea ştiinţifică
04.05.2021
Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea în incinta unității medicale
04.05.2021
Acordul pacientului privind înregistrarea audio/foto/video în scop medical
04.07.2019
Solicitare scutire necropsie
04.07.2019
Consimtamant informat pentru efectuarea chiuretajului
04.07.2019
Consimtamantul pacientului pentru recoltare / analize medicale
04.07.2019
Acord pentru efectuarea examinarilor radiologice
04.07.2019
Declaratie refuz tratament
04.07.2019
Acordul pacientului informat
04.07.2019
Consimtamant pentru efectuarea testului HIV
04.07.2019
Consimtamant contentie
04.07.2019
Formular de consimtamant in vederea operatiei cezariene
04.07.2019
Consimtamant informat in vederea anesteziei
04.07.2019
Formular de consimtamant in vedere tratamentului anestezico-chirurgical
04.07.2019
Chestionar preoperator
04.07.2019
Consimtamant in vedere transfuziei
Serviciile medicale decontate de CNAS si cu coplata

11.04.2022
Contractul cu CJAS
Documente

11.04.2022
Lista investigațiilor de laborator
11.04.2022
Lista serviciilor medicale cu coplată
Tarife

Programari online ambulatoriu

Cereri, sugestii, reclamatii, audiente

Lista garzi

05.05.2021
Lista medicilor de garda, Mai 2021
09.07.2019
Lista medicilor de garda
Dotarile spitalului

Condiții de internare

Internarea de urgență
Internarea de urgență La Camera de Gardă

Camera de garda este deschisa tuturor pacienților care solicită acordarea asistenței medicale de urgență;
• Este interzis REFUZUL acordării asistenței medicale de urgență unui pacient care solicită acest lucru fără evaluarea stării acestuia de către un medic din Camera de Garda, și stabilirea lipsei unei afecțiuni care necesită îngrijiri medicale, eventual internare în unul din compartimentele spitalului;
• Decizia de internare în urgență aparține medicului de gardă, luând în considerare starea clinică a pacientului, antecedentele acestuia, probabilitatea agravării stării lui, existența unui diagnostic final cert, conduita terapeutică necesară și alți factori obiectivi de ordin medical și social care pot influența o asemenea decizie;
• Serviciile medicale sunt decontate de CNAS pe perioadă de urgenţă, indiferent dacă pacienţii au calitatea de asigurat sau nu;
• Pacienții care necesită consult interclinic și se prezintă în intervalul de lucru de zi, vor fi consultați în ambulatoriul de specialitate sau în Dispensarul TBC, prin programare prealabilă;
• Pacienții cu bilet de trimitere de la medicul de familie și medicul specialist vor fi programați în vederea acordării asistenței medicale.
Internarea în spitalizare continuă și de zi programată
Se realizează pe baza unei programări prealabile, în intervalul orar 08.00-16.00 (de luni pâna vineri) – Telefon: 0768 51 07 31


Acte necesare la internare:
• Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu, avizat de șeful secției pentru spitalizare continuă și de către medicul curant pentru spitalizare de zi;
• BI sau CI, pașaport sau certificat de naștere (minori sub 14 ani);
• Card de sănătate sau adeverință înlocuitoare a cardului de sănătate;
• Adeverință de asigurat standard din care să reiasă numărul de zile de concediu medical efectuate în ultimele 12 luni, pentru salariați, în vederea eliberării concediului medical;
• Dovada asigurării SIU – verificarea se realizează la Biroul de Internări;
• Eurocard – pentru cetățenii Uniunii Europene;
Condiții de externare

1. Documente pe care pacientul le primeste la externare:

• Scrisoarea medicală pentru medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu;
• Rețeta compensată sau gratuită, dacă este cazul;
• Certificat de concediu medical, dacă este cazul;
• Recomandări pentru dispozitive medicale, dacă este cazul;
• Plan de îngrijiri la domiciliu;
• Copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă, o singură dată, la cerere;
• Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite.
Fiecare pacient primește la externare o scrisoare medicală, care este un document medical standardizat și include date privind motivele internării, investigațiile efectuate, evaluarea medicală și diagnosticul stabilit, tratamentul și evoluția pacientului pe poerioada internarii, durata de spitalizare, schema de tratament, recomandările medicale, planul de îngrijiri la domiciliu.
Toate aceste informații sunt destinate atât pacientului, cât și medicului de familie sau medicului specialist din ambulatoriu sau dispensar, pentru continuarea tratamentului.

2. Externarea pacientului din spitalizare de zi

Toate etapele externării pacientului, de la întocmirea documentelor până la semnarea cu cardul de sănătate și validarea, se realizează în cadrul compartimentului în care acesta a fost internat. Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, are dreptul să primească, la externare documentele enumerate la punctul 1.

3. Externarea pacientului din spitalizare continuă

Externarea pacientului se face în următoarele condiții:
• La terminarea tratamentului sau la depășirea fazei acute a bolii – estimarea momentului externării se face la internarea pacientului și se actualizează în funcție de evoluția clinică;
• La cererea pacientului – pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost informat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate, având obligația să completeaze și să semneaze formularul de externare la cerere;
• La transferul pacientului în alte spitale – decizia transferului pacientului în alt spital aparține medicului curant sau medicului de gardă;
• La decesul pacientului, conform procedurii interne;
• La părăsirea spitalului fără aviz medical (fuga din spital);
• Disciplinar, conform procedurii interne.

Program de vizită

Programul de vizită al aparținătorilor pacienților internați, în Compartimente, este permis astfel:

Luni – Vineri: între orele 15.00-19.00

Sâmbătă și Duminică: între orele: 11.00-17.00

Durata unei vizite este de 30 minute, maxim.

Programul de vizită al aparținătorilor pacienților internați, la A.T.I., este permis astfel:

Luni – Vineri: între orele 11.00-12.00

Sâmbătă și Duminică: între orele: 14.00-15.00

Durata unei vizite este de 10 minute, maxim.

Accesul vizitatorilor în spital este permis cu respectarea următoarelor condiţii:
a) accesul se face în baza documentului de identitate şi înscrierii în registrul special al vizitatorilor;
b) accesul se permite numai persoanelor cu ţinută decentă;
c) accesul se permite numai prin intrarea şi în locurile şi spaţiile special desemnate vizitatorilor de managerul spitalului;
d) accesul se permite numai în grup de maximum 3 persoane pentru un pacient, iar restul aparţinătorilor vor aştepta într-o zonă bine delimitată, dacă spaţiul spitalului o permite;
e) pe toată perioada prezenţei în incinta spitalului, vizitatorii trebuie să poarte la vedere ecusonul care îi atestă această calitate.

Pentru urgenţele medico-chirurgicale ale pacienţilor, accesul acestora în spital este permanent.
În afara programului prevăzut pentru vizitarea bolnavilor, accesul în spital se face numai pe baza „biletului de liber acces în compartimentul …”, eliberat de medicul curant şi vizat de şeful de compartiment sau de medicul de gardă.

În intervalul orar 8:00 – 13:00, pacienţii au acces, însoţiţi sau nu, cu bilet de trimitere sau în regim de urgență către camera de gardă.
După ora 20:00, şeful de obiectiv sau tură va efectua un control în incinta unităţii, pentru a se asigura că aparţinătorii au părăsit spitalul, excepţie făcând aparţinătorii care au bilet de liber acces cu menţiunea „şi după ora 20:00”.

Este INTERZIS accesul persoanelor străine în spital în zonele cu risc:
ATI, Bloc operator, Dispensar TBC, Laborator de bacteriologie, Sterilizare centralizată, Laboratoare, Depozite de deşeuri medicale periculoase, precum şi în orice altă zonă stabilită de managerul spitalului.


Excepţie fac cazurile speciale aprobate de şefii de compartimente şi vizate de managerul spitalului.
Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate măsurile necesare pentru respectarea cu stricteţe a interdicţiilor de acces în zonele precizate mai sus, regulilor de acces şi circulaţie în spital, precum şi a normelor de conduită civilizată.

Accesul în spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice sau din cadrul instituţiilor aflate în subordinea sa, medici în schimb de experienţă, medici rezidenţi, studenţi etc., se face pe baza legitimaţiei de serviciu/ studii/ carnet de student.


Este INTERZIS accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, muniţii, substanţe toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea personalului propriu şi a pacienţilor ori patrimoniul unităţii. Fac excepţie persoanele care se află în timpul executării misiunilor de intervenţie, de protecţie a demnitarilor români sau străini ori a personalităţilor sau care asigură paza persoanelor internate, private de libertate.

Recuperarea activa a pacientilor

11.04.2022
Recuperarea activa a pacientului, mobilizarea precoce si stilul de viata al acestuia, ca elemente principale de lupta impotriva durerii cronice