spitalul orasenesc harsova
Comunicate de presa

Consolidarea capacității de gestionare a crizei covid-19 la Spitalul Orășenesc Hârșova”, prin achiziționarea de echipamente și dotări specifice
Orașul Hârșova, în parteneriat cu Spitalul orășenesc Hârșova a semnat contractul de finanțare nr. 484/28.01.2021 pentru proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei covid-19 la Spitalul Orășenesc Hârșova”, cod SMIS 2014+ 141816, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Perioada de implementare a Proiectului este de 17 luni, respectiv între data 01 August 2020 și data 31 Decembrie 2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de raspândirea virusului SARS-CoV-2 în cadrul Spitalului Orășenesc Hârșova, prin achiziția de echipamente medicale cu scopul de a răspunde în timp util și eficient la criza provocată prin oferirea de servicii adecvate. Proiectul conduce la atingerea indicatorului de rezultat al POIM 2S132 - Capacitate adecvată de îngrijire şi tratament a cazurilor de infecţie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Dotarea infrastructurii Spitalului orășenesc Hârșova cu aparatură medicală, în vederea prevenirii SARS COV 2 - obiectiv ce va contribui la îndeplinirea indicatorilor de proiect: 2S132- Capacitate adecvată de îngrijire şi tratament a cazurilor de infecţie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare 2S130 - Entităţi publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2;

2. Dotarea infrastructurii Spitalului Orășenesc Hârșova cu echipamente medicale, în vederea prevenirii SARS COV 2 - obiectiv ce va contribui la îndeplinirea indicatorilor de proiect: 2S132- Capacitate adecvată de îngrijire şi tratament a cazurilor de infecţie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare;

3. Dotarea infrastructurii Spitalului orășenesc Hârșova cu obiecte de mobilier specifice, în vederea prevenirii SARS COV 2 - obiectiv ce va contribui la îndeplinirea indicatorilor de proiect: 2S132- Capacitate adecvată de îngrijire şi tratament a cazurilor de infecţie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare;

În urma implementării proiectului sunt așteptate a fi obținute următoarele rezultate:

1. 1 unitate sanitară publică dotată cu echipamente, aparatură medicală și mobilier specific necesare gestionării situației de urgență provocată de virusul SARS-CoV-2;

2. 163 buc echipamente și aparatură medicală achiziționate pentru ridicarea nivelului calitativ al actului medical;

3. 53 buc mobilier specific achiziționat în vederea creării condițiilor optime de desfășurare a actului medical.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 27.182.976,45 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională – 27.182.976,45 lei lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul naţional – 0,00 lei, valoarea co-finanţarii eligibile a Beneficiarului – 0,00 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA.


Date de contact beneficiar:
Spitalul Orășenesc Hârșova: Codreanu Ramona – Manager de proiect UIP
Oraș Hârșova: Cheran Carmen Mihaela – Asistent manager proiect, Telefon: 0786806094, e-mail: tehnic@primaria-harsova.ro